กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/03/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 226 ครั้ง

ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.เชียงราย
------------------------------
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.เชียงราย ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงฯ (คตป.) ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::