กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

06/04/2564 เข้าร่วมปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
ประกาศเมื่อ 06 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วันที่ 6 เมษายน 2564  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย นาวสาวกมลวรรณ แสนพรหม นักสังคมสงเคราะห์ และ นางสาวสุชาวดี ศิริคำกร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ เข้าร่วมปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

 

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::