กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

02/07/2564 รับรายงานตัวหลักสูตร 3 เดือน(รุ่นที่ 52) และหลักสูตร 1 เดือน
ประกาศเมื่อ 02 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 212 ครั้ง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวหลักสูตร 3 เดือนได้แก่ หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรเสริมสวยสตรี หลักสูตร  1 เดือน ได้แก่ หลักสูตรตัดผมชาย หลักสูตรการทำกาแฟและการผสมเครื่องดื่ม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้การรับรายงานตัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::