กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/09/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมอบรมการใช้งานระบบ E-service
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมการใช้งานระบบ E-service (การรับสมัครเข้ารับการอบรมฝึกอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว) และหารือการปรับแบบใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ผ่านระบบ  Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::