กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/09/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ครั้งที่ 6
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 63 ครั้ง

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ครั้งที่ 6 เพื่อขับเคลื่อนสู่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้นแบบ เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการสื่อสารเชิงบวก
 
โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผ่านระบบ Zoom


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::