กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/10/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยน มองอนาคตเชียงรายในการประชุม “การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย” (Chiang Rai Moral City)
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 93 ครั้ง
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยน มองอนาคตเชียงรายในการประชุม "การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Moral City)" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมาย นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::