กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/11/2564 ร่วมประชุมหารือการประเมินผลโครงการรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 130 ครั้ง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ

พร้อมด้วย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือการประเมินผลโครงการรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)  ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::