กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/11/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ใน 26 จังหวัดนำร่อง)
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 133 ครั้ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ใน 26 จังหวัดนำร่อง) ตามภารกิจของกระทรวง พม. เพื่อยกระดับการทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ การบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรม ณ จุดเดียว

โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม  ผ่านระบบ Zoom Meeting


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::