กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/11/2564 ผอ.ศูนย์ ลงพื้นที่มอบสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ณ  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 40 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ให้แก่เด็กนักเรียน ชมรมคบเด็กสร้างบ้าน อบอุ่น ณ  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม (ดร.ธีรศักดิ์ โนชัย) ร่วมรับมอบสื่อและให้การต้อนรับ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::