กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/11/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมประจำเดือนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 11
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 128 ครั้ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 11/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 พร้อมรายงานแผนการดำเนินงาน

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::