กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/01/2565 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 137 ครั้ง

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::