กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/01/2565 จิตอาสา 904 เป็นพิธีกร ในพิธีมอบชุดกันหนาวพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านริมวัง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

วันที่ 14 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมายให้ นางสาวเด่นนภา ปัญญาไว จิตอาสา 904 รหัส 5B-126 ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 เป็นพิธีกร ในพิธีมอบชุดกันหนาวพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มอบแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านริมวัง 1 บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคำทอง เป็นประธานในพิธีและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::