กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/03/2565 ผอ.ศูนย์ฯ เข้ารายงานตัวกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 97 ครั้ง

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้ารายงานตัวกับ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ  การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ และให้แนวทางในการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วน

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::