กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/04/2565 ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ฯ จ.เชียงราย  
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 105 ครั้ง

วันที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ฯ จ.เชียงราย  เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาของศูนย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวิสัยทัศน์

โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::