กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/05/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมการพบปะหารือข้อราชการในกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 6
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมพบปะหารือข้อราชการ ภายใต้กิจกรรม "สภากาแฟ ครั้งที่ 6" ประจำปี พ.ศ.2565  เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมหารือ  สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน

โดยมี นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


 #ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::