กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/06/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จ.เชียงราย ครั้งที่ 7
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 44 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมหารือ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน โดยมีหน่วยงานกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ณ ร้านภูพันธ์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::