กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

22/06/2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเฝ้าระวังสถานการณ์ครอบครัวเชิงพื้นที่โดยชุมชน
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 26 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเฝ้าระวังสถานการณ์ครอบครัวเชิงพื้นที่โดยชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมคนและสังคมด้วยระบบกลไกการบริการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม คงการ์เด้นวิว รีสอร์ท เชียงราย


โดยมี นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ในพื้นที่ อำเภอพานและอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย


ทั้งนี้ได้มี บริษัท บัซซ์ โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระบบภูมิสารสนเทศเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ครอบครัวเชิงพื้นที่”

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::