กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/06/2565 ลงพื้นที่สอบประวัติผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง  ในพื้นที่ ต.เมืองพาน และ ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 16 ราย
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 16 ครั้ง

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นาวสาวรัตนาลักษณ์ ฟูตุ้ย นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สอบประวัติผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลเมืองพาน และ ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 16 ราย

 

โดยมี   นายยศวัฒน์ ปิติภูวพิพัฒน์ นายก อบต.เมืองพาน รองนายก นักพัฒนาชุมชน ต.เมืองพาน นางสาวจรรยารักษ์ นรรัตน์ รองนายก อบต.แม่เย็น นักพัฒนาชุมชน ต.แม่เย็น ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::