กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/06/2562 เปิดโครงการพัฒนาวิถีชุนชนบนพื้นที่สูง กิจกรรมแปรรูปผ้าชนเผ่า
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 255 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาวิถีชุนชนบนพื้นที่สูง กิจกรรมแปรรูปผ้าชนเผ่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนบนพื้นที่สูง จำนวน 26 คน  และนายสุกิจ เกศสุวรรณรักษ์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 กล่าวภารกิจและการรับสมัครฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน  ณ สำนักงานหน่วยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง  แม่ยางมิ้น ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::