กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/06/2562 ให้การต้อนรับกลุ่มแม่บ้านตำบลตะเคียนปน เยี่ยมชมศูนย์
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 311 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย นายสุกิจ เกศสุวรรณรักษ์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 พร้อม เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ให้การต้อนรับกลุ่มแม่บ้านตำบลตะเคียนปน จังหวัดลำพูน เยี่ยมชมศูนย์ฯ และชมวีดีทัศน์แนะนำศูนย์ พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้าทอฝัน By.พม.(เปิงเปียณ) และแผนกต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::