กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

05/08/2565 ลงพื้นที่สอบประวัติผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย จำนวน 8 ราย
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิรงรอง ศิริลักษณ์ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สอบประวัติผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 ราย

 

โดยมี  นายทิวา สุริยะ รองนายกเทศมนตรี นางจุฬาณี เรืองธเนศ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวกชพร ติ๊บเมืองมา  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าแงะ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ อพม.ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::