กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/01/2562 ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการเวียงเชียงรุ้ง”
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการเวียงเชียงรุ้ง”
----------------------------
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการเวียงเชียงรุ้ง “วิชาการก้าวไกล รู้ใช้พลังงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม” ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และรับสมัครการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจ 
โดย นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้งกล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

Copyright © 2019 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::