กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/01/2562 เตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของ รมว.พม.
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 29 ครั้ง

เตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของ รมว.พม.
-----------------------------
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ผู้บริการ ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ รมว.พม.ได้มีกำหนดเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัว (โรงเรียนบ้านกาซ้อง จังหวัดแพร่)

Copyright © 2019 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::