กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/11/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ภาคเหนือ
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 268 ครั้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
โดยมี นาย วิศิษฐ์ ผลดก ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานการประชุม
เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนกลางเมือง จ.พิษณุโลก

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::