กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/01/2536 ร่วมโครงการปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต เจริญสมาธิ นำสติปัญญา
ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 216 ครั้ง

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต เจริญสมาธิ นำสติปัญญา สำหรับส่วนราชการ จังหวัดเชียงราย หลักสูตร 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2563 โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดปฏิบัติธรรม  ณ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::