กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/04/2563 ศูนย์สตรีเชียงราย ส่งมอบ Face Shield และหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19
ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 170 ครั้ง

วันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่งมอบ Face Shield และหน้ากากผ้า ที่จัดทำโดยกลุ่มสตรี จิตอาสาข้าราชการและเจ้าหน้าที่   รวม face shield 1000 ชุด หน้ากากผ้า 150 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

โดยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว ผู้รับมอบนายอิทธิพัทธ์ ปินตานา เจ้าพนักงานสาธารณสุข  โรงพยาบาลพาน ผู้รับมอบ นางศศิวิมล สุทธปรีดา ผู้จัดการศูนย์เสริมสุขร่มไทร สถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน  ผู้รับมอบ พ.ต.ท.ปวีณ วรรณราช สว.(สอบสวน)  ร.ต.อ.สีหราช เชื้อเมืองพาน รอง.สว.(สอบสวน)   และขอมีส่วนร่วมในการส่งกำลังใจให้คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เป็นด่านหน้าในการคัดกรองผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::