กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/05/2563 รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 96 ครั้ง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภคจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย เป็นผู้มอบ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::