กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/05/2563 ผอ.ศูนย์ เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงานห้อง LEARNING CENTER
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 115 ครั้ง


นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานห้อง LEARNING CENTER ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::