กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

22/05/2563 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (covid-19) อ.ป่าแดด 13 ราย
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 73 ครั้ง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อพม. อสม. ต.ป่าแดด ต.โรงช้าง ต.ศรีโพธิ์เงิน ต.สันมะค่า ต.ป่าแงะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (covid-19)  จำนวน 13 ราย ณ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

 

โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย สโมสรซอนต้าเชียงราย 1 มูลนิธิจุดประกายฝัน  ได้มอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย และหน้ากากอนามัยแบบผ้า  ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

 

ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้สอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว(ผู้ประสบปัญหาทางสังคม) และได้มอบหน้ากากผ้าให้กับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)  ในพื้นที่

 

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::