กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

31/07/2563 บรรยากาศการอบรมอาชีพระยะสั้น กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลวังหงส์
ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 63 ครั้ง

บรรยากาศการอบรมอาชีพระยะสั้น กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลวังหงส์ เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (ศสค.ชร.) ได้เปิดสอนการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำสมุนไพร และสอนวิธีการขายออนไลน์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังหงส์ ตำบลบ้านวังหงส์  อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::