กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/10/2563 ผอ.ศูนย์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 82 ครั้ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)
โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ บ้านขุนต้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดบูธให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมและรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย  

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::