กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/11/2563 บรรยากาศการทำ Latte Art (ขั้นพื้นฐาน)
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 131 ครั้ง

บรรยากาศการทำ Latte Art (ขั้นพื้นฐาน) ของหลักสูตร การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1 เดือน) โดยเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ การสตรีมนม รวมไปจนถึงการสร้างสรรค์ศิลปะบนแก้วกาแฟ ที่ผู้เรียนจะสามารถภาคภูมิใจ ในฝีมือตัวเองได้อย่างแท้จริง

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

โดย : กิตติศักดิ์ ทับทิมเขียว รายงาน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::