กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/11/2563 แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ต้องออกไปฝึกงานกับสถานประกอบการ
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 69 ครั้ง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ต้องออกไปฝึกงานกับสถานประกอบการ  เพื่อรณรงค์ให้ใส่ใจในสุขภาพ โดยสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองและคนรอบข้างเพื่อไม่ให้เป็นพาหะนำโรคและป้องกันในสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน


โดย : กิตติศักดิ์ ทับทิมเขียว รายงาน

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::