กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 49 (หลักสูตร 6 เดือน)
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 427 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 49 (หลักสูตร 6 เดือน)
-หลักสูตรพนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก
-หลักสูตรโรงแรมและบริการ
-หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า
-หลักสูตรเสริมสวยสตรี

มารายงานตัวที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นี้ครับ

***หมายเหตุ
ผู้ที้ไม่มีรายชื่อสามารถสมัครต่อได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นี้ครับ
และผู้ที่สมัครแล้วแต่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 053-723950 , 081-9616676

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::