กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม  (หลักสูตร 1 เดือน)
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 225 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม  (หลักสูตร 1 เดือน)
-หลักสูตรการทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม
มารายงานตัวที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้ครับ

 

***หมายเหตุ

ผู้ที้ไม่มีรายชื่อสามารถสมัครต่อได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น.

และผู้ที่สมัครแล้วแต่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 053-723950 , 081-9616676

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::