กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/03/2563 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 135 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
------------------------------
ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
รับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือระดับสูงกว่าขึ้นไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

-การสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16
มีนาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวัน อังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563

- สอบประเมินความรู้ความสามารถ สถานที่สอบคัดเลือก ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ในวัน ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

- ประกาศผลผู้สอบคัดเลือก ในวัน จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย และทางเว็บไซต์ www.vtw-cr.go.th
- ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ในวัน พุธ ที่ 1 เมษายน 2563 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::