กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 130 ครั้ง

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่มีรายชื่อมารายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ราชการใน วัน ศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::