กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/06/2563 ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 50 หลักสูตร 3 เดือน
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 251 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 50 หลักสูตร 3 เดือน โดยผู้ที่มีรายชื่อสามารถมารายงานตัวในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.053-723-950 หรือ 081-961-6676

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::