กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง (หลักสูตร 3 เดือน)
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 252 ครั้ง

รายงานตัวที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นี้ครับ

และผู้ที่สมัครแล้วแต่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 053-723950 , 081-9616676

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::