กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/11/2563 รับสมัคร หลักสูตร การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1เดือน)
ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 74 ครั้ง
!!! เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
"""☕️""""""☕️"""รับสมัคร หลักสูตร การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1เดือน)
เริ่มเรียน 14 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564
""</span"

โดย : กิตติศักดิ์ ทับทิมเขียว รายงาน
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::