กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชม.)รายงานตัววันที่ 21 เมษายน 2564
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 101 ครั้ง

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชม.)
รายงานตัววันที่ 21 เมษายน 2564
--------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
053-723950 , 081-9616676

สมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.vtw-cr.go.th/register.php

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::