กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ \\\"ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว\\\"
ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว" 

เวลาในการเข้าเยี่ยมชม
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.
(หยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์)

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::