กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 48 หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง(หลักสูตร 3 เดือน)
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 416 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 48 หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง(หลักสูตร 3 เดือน) มารายงานตัวที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายในวันที่ 29 เมษายน 2562 นี้ครับ

***หมายเหตุ
ผู้ที้ไม่มีรายชื่อยังสมัครต่อได้ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 นี้ครับและผู้ที่สมัครแล้วแต่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 053-723950 , 081-9616676

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::