กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม
ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 400 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
 
หลักสูตรการทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม
 
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 16.30น.
 
**หมายเหตุ ผู้ที่สมัครเข้ามาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อ 053-723950,081-9616676 ในวันเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::