กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน 2562
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 172 ครั้ง

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) During the ASEAN Summit) 
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร 
#นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน 
(Advancing Parliamentary Partnership for Sustainable Community)

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::