กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

!!! ประกาศเลื่อนการรายงานตัวและการฝึกอบรม

ประกาศเมื่อ 14 เมษายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 21 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 52

ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 99 ครั้ง

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน

ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 90 ครั้ง

รับสมัคร หลักสูตร การประดับตกแต่งผ้าในงานพิธี (5 วัน)

ประกาศเมื่อ 06 เมษายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 15 ครั้ง

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชม.)รายงานตัววันที่ 21 เมษายน 2564

ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2564เปิดอ่านทั้งหมด 100 ครั้ง

26/01/2564 ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 73 ครั้ง

28/12/2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผระจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 91 ครั้ง

07/12/2563 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 133 ครั้ง

27/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563เปิดอ่านทั้งหมด 105 ครั้ง

13/11/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563เปิดอ่านทั้งหมด 114 ครั้ง
Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::